Privacyverklaring

cube IT solutions BV heeft deze privacyverklaring opgesteld om duidelijk te maken dat wij hechten aan de privacy van de bezoekers van onze website. In het hiernavolgende kunt u lezen hoe wij omgaan met informatie die wij via deze website over onze bezoekers verkrijgen.

Privacyverklaring

cube IT solutions BV, gevestigd in Pathoekeweg 9B 009, 8000 Brugge, België, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

cube IT solutions BVBA
Pathoekeweg 9B 009
8000 Brugge
+32 (0)50 642500

cube IT solutions BV heeft geen Functionaris Gegevensbescherming.

Persoonsgegevens die wij verwerken

cube IT solutions BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Internetbrowser en apparaattype
 • BTW-nummer en andere noodzakelijke gegevens die noodzakelijk zijn om haar administratie bij te houden, betaling te bekomen van de door haar geleverde diensten, betaling uit te voeren aan medewerkers of leveranciers en anderzijds rust er een wettelijke verplichting op cube IT solutions om haar boekhouding te voeren.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 • Voor beheer van software/database/systeem: als onze samenwerking bepaalt dat cube IT solutions hiervoor verantwoordelijk is (geheel of gedeeltelijk) wordt de nodige toegangsinformatie bewaard. Het gaat om de volgende mogelijke componenten: Active Directory, database, switch, router, printer, softwaretoepassingen, IP adres, …
 • Documenten met analyses, beschrijvingen van processen, communicatie (bv. e-mails) en alle andere documenten die nodig zijn om de oplossing die we bieden en waarvoor we verantwoordelijk zijn correct te kunnen ontwikkelen/beheren/onderhouden.
 • Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info @ cube-it.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

cube IT solutions BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief, reclamefolder en/of kerstkaart.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Geautomatiseerde besluitvorming

cube IT solutions BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’tain’tof -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van cube IT solutions BV) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

cube IT solutions BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

cube IT solutions BV verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

cube IT solutions BV gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Daarnaast houdt de server, waarop deze website is ondergebracht, logbestanden bij, zoals alle servers doen. Wij gebruiken de data uit deze logbestanden (IP-adressen, browsertypes, bezoektijden, bezochte pagina’s, bestanden die gedownload zijn) voor de volgende doeleinden:

Om problemen met de server te diagnosticeren.

Om informatie over de frequentie van het bezoek aan onze site, de voorkeur voor informatie en de gebruikte browsertypes bij te houden. Deze informatie wordt door ons niet tot individuele gebruikers herleid. Wij gebruiken deze informatie niet voor commerciële of andere doeleinden dan hier omschreven, noch verstrekken wij deze gegevens aan derden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door cube IT solutions BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info @ cube-it.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Cube IT solutions BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://www.privacycommission.be/nl/melding-van-gegevenslekken

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

cube IT solutions BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info @ cube-it.be.